Barbara Gowdy’s book!

Barbara Gowdy là tác giả của bảy cuốn sách, bao gồm Bất lực , Lãng mạn , Xương trắng , Mister Sandman , We So Seldom Nhìn về tình yêu và Thiên thần sa ngã , tất cả đều đã được hoan nghênh trên toàn thế giới. Một người vào chung kết ba lần cho Giải thưởng của Toàn quyền, hai lần vào chung kết Giải thưởng Giller của Ngân hàng Scotia, Giải thưởng tiểu thuyết tin tưởng của Nhà văn Rogers và Giải thưởng Nhà văn Khối thịnh vượng chung, người chiến thắng Giải thưởng Mary Engel và Giải thưởng Sách Trillium, Gowdy được lọt vào danh sách cho giải thưởng The Man Booker. Cô đã được Chicago Tribune gọi là một nhà văn kỳ diệu , và vào năm 2005 HarperTạp chí mô tả cô là một người theo chủ nghĩa hiện thực văn học tuyệt vời, người đã từ chối đăng ký các kỹ thuật và phương pháp kể chuyện đã cũ. Sinh ra ở Windsor, Ontario, cô sống ở Toronto.